inicio

GEOTÈCNIA

Sondeigs geotècnics

sondeos geotécnicos

Els sondeigs geotècnics que fem a GEAS INTEGRAL (sondeigs amb extracció de mostra contínua) són unes eines indispensables a l’hora d’estudiar el terreny en profunditat, i de realitzar assaigs sobre el mateix, per a la determinació de les seves característiques.

presupuesto

Rda. Santa Eulalia 18 08780 Pallejà · Barcelona (spain) · tel.93 663 30 51 fax.93 663 30 52 · geas@geas.es

Avís legal facebook mail
Disseny web